Algemeen

De afdeling biljart is opgericht op 24 november 1982 en begint daarmee langzaamaan een respectabel aantal jaren te tellen.

De oprichting kwam voort uit biljartclub “Riche”, die vanaf oktober 1957 gedurende 25 jaar onderdak zocht en vond in het Sociëteitsgebouw van de Souvenir. Met deze club zijn lang nauwe banden blijven bestaan, onder meer door een jaarlijks toernooi om een trofee met een wegens zijn vorm wat ondeugende bijnaam.

Het doel van onze biljartvereniging was (en is nog steeds) onderlinge vriendschap te ervaren en te bevorderen door middel van het beoefenen van de biljartsoort driebanden. Daarbij moest natuurlijk ook het spelniveau een stijgende lijn gaan vertonen. Er wordt nog steeds een jaarlijkse competitie gehouden om de wisselbeker voor de winnaar!

Daarnaast wordt er een competitie bandstoten gehouden met als inzet de Louis Goverde-bokaal. Louis was een prominent lid en na zijn overlijden vroeg zijn weduwe om deze prijs in te mogen stellen.

Vanaf het begin werd gespeeld op een grootformaat biljarttafel, maar waar het peil van de biljarters steeg, ging ook de gemiddelde leeftijd omhoog. In niet al te lange tijd vielen helaas een aantal leden af, deden nieuwe leden hun entree en kwam er een tweedeling in resultaten. Om dat enigszins te nivelleren werd in 2015 een kleinere tafel aangeschaft. De resultaten stegen daardoor merkbaar.

Door de ruimte heeft de vereniging slechts één biljarttafel. Omdat we uitgaan van vijf partijen van ongeveer een half uur per avond en ieder lid op een avond toch tenminste één partij moet kunnen spelen, is het aantal leden beperkt tot 10. Dit zijn allen mannen. Dit schept natuurlijk een bepaalde sfeer. Vanwege de onderlinge vriendschap wordt een vrij selectief beleid gevoerd ten aanzien van nieuwe leden. Deze zijn overigens van harte welkom.

Heeft u interesse om lid te worden, neem dan contact op door middel van het bijgevoegde formulier.