Wie zijn we?

Het Souvenir Jeugd Koor, opgericht in 1997, is onderdeel van de overkoepelende vereniging ‘Souvenir des Montagnards’.

Ons koor, voor jongens en meisjes van 6 tot 25 jaar, bestaat uit twee niveaugroepen, nl. een opleidingsklas, voor kinderen van ca. 6 t/m 12 jaar, en een Jeugdkoor voor ca. 13 t/m 25-jarigen.

Bij het jeugdkoor leer je veel verschillende soorten muziek zingen; uit binnen- en buitenland, popmuziek en musical, maar ook klassieke muziek. Wij werken regelmatig mee aan uitvoeringen van een opera en musical het concert van een ander vereniging. Daarnaast geven wij ook zelfstandig concerten. Eens in de twee à drie jaar wordt een eigen muziektheaterproductie of musical opgevoerd in een theater.

Onze groepen staan onder muzikale leiding van Peggy Hegeman en de theorie wordt gegeven door Lieke Beirnaert. Peggy is zowel gekwalificeerd zangpedagoge als gekwalificeerd koordirigente en afgestudeerd met lof! Op beide terreinen heeft zij haar sporen verdiend. Lieke Beirnaert studeerde muziekpedagogie en studeert muziektheater klassiek.

Tijdens de repetities staat Peggy borg voor een voortdurende kwaliteit. Er wordt veel aandacht geschonken aan een goed stemgebruik, zodat je goed leert zingen.

Voor de muziektheorie wordt gewerkt met de methode ‘Jongleren’ van Silvère van Lieshout. Hiermee leer je noten lezen en muziek van blad te zingen.

Voor een voorstelling wordt er goed bekeken hoe je op het toneel moet acteren en bewegen, zodat je als een echte ‘ster’ op het toneel zult staan.

Repetitietijden

De Opleidingsklas repeteert iedere donderdag van 18.15– 19.30 uur.

Het Jeugdkoor repeteert iedere donderdag van 19.00 – 21.15 uur.

De repetities vinden plaats in het gebouw van Woonzorgcentrum Koningsvoorde, Generaal Smutslaan 208, 5021 XE Tilburg.

De commissie:

De commissie van het jeugdkoor bestaat uit de volgende personen:

  • Peggy Hegeman muzikaal leider, dirigent en zangpedagoge Jeugdkoor
  • Pien van Welbergen voorzitter en productieleider