Wie zijn wij?

De toneelgroep is opgericht op 7 januari 1965 en beoefent al heel lang op artistiek verantwoorde wijze de toneelkunst, maar wil ook zichzelf en het publiek blijven verbazen en vermaken. Daarom worden steeds nieuwe uitdagingen gezocht en wordt steeds geïnvesteerd in opleiding. De groep bestaat uit een 10-tal leden, ieder met zijn eigen ervaring en zijn eigen passie. Elke woensdagavond wordt er in het sociëteitsgebouw gerepeteerd en minstens een maal per jaar wordt naar een uitvoering toegewerkt die een aantal keren wordt gespeeld.